Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Mimarlık Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Dış İlişkiler | Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Eğitim-Öğretim Personel Öğrenci Linkler İletişim  
 
  E.M. Öğrenci Topluluğu
  Ç.Ü. E. M. Mezunlar Derneği
  E.M. Aday Öğrenci
  Endüstri Mühendisliği Nedir?
  Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
  Değişim Programları
  Burslar ve Destekler
  Ders ve Sınav Programı

> Öğrenci  >  Zorunlu Yaz Stajı        

Zorunlu Yaz Stajı ile İlgili Bilgiler

2017-2018 Güz yarı yılından önce bölümümüze yerleşmiş olan öğrencilerimiz 2. ve 3. sınıfın sonunda her biri 30 iş günü olmak üzere zorunlu yaz stajı yapmaktadır. Yaz stajları ENM200 ve ENM300 olarak kodlandırılmış olup her bir staj için staj defteri doldurulurken ayrı başlıklarda bilgiler istenmektedir. 

Tüm öğrencilerimiz stajlarını yapmak üzere kabul aldıkları firmada Endüstri Mühendisliği , Makine Mühendisliği , Elektrik Elektronik Mühendisliği  ya da Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun mühendislerin çalıştığını beyan etmektedir. Zorunlu yaz stajının amacı sanayide mesleğin uygulamalarını tanımak olduğundan staj yapılan firmalarda bu mühendislik dallarından çalışan bulunmaması durumunda stajları geçersiz sayılacaktır. 

ENM200 stajı yoğun olarak üretim ağırlıklı olup staj yapılan seçilen firmaların üretim yapıyor olması şartı bulunmaktadır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler staj defterindeki ilgili alanları dolduramayacakları için stajları geçersiz sayılacaktır. 

Zorunlu yaz stajı adımları aşağıda özetlenmiştir:

  1. Staj zorunluluk belgesinin ve stajyer bilgi formunun doldurulması. Staj zorunluluk belgesi, staj yapacağınız firmaya sunmanız için hazırlanmış olan bir bilgilendirme yazısıdır. Stajla ilgili duyuruları takip edebilmek için ise stajyer bilgi formunu doldurmanız zorunludur.
  2. Staj yerinden kabul alınması. Staj yapacağınız yerden ilgili firmada staj yapabileceğinizi gösteren bir yazı ya da elektronik posta çıktısının Staj Komisyonuna sunulması zorunludur. Örnek yazı için tıklayın.
  3. SGK işlemlerinin yapılması ve staj defteri giriş sayfası ile değerlendirme fişinin doldurulması. Bu aşamada, staja başlayabilmeniz için Dekanlık tarafından SGK işlemlerinizin yapılması gereklidir. SGK işlemlerinizin yapılması için burada yer alan dilekçeyi doldurmanız gereklidir. Buna ek olarak staj defterinizin mühürlenebilmesi için staj defteri giriş sayfası ile değerlendirme fişini doldurmuş olmanız ve fotoğrafınızı yapıştırmış (zımba kabul edilmemektedir) olmanız gereklidir. 2. adımda aldığınız kabul yazısıyla birlikte bu bölümde yer alan tüm evrakları bölüm staj komisyonuna imzalatıp Dekanlık staj bürosunda başlangıç işlemlerini yaptırmalısınız. Bölüm onayı ve SGK girişinizi staj başlangıç tarihinizden önce yaptırmanız gerektiğini ve işlemlerin uzaması ihtimaline karşın sabah saatlerinde işlemleri yaptırmanızı öneririz.
  4. Stajın yapılması. Stajın yapılması sırasında doldurulması gereken Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İş Veren Bilgi Formu için buraya tıklayınız. Buna ek olarak bölümümüz staj rehberine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
  5. Staj defteri yazımı. Staj sonunda bölüme teslim edeceğiniz staj defterlerinizin yazımı sırasında yanıtlamanız beklenen bazı sorular bulunmaktadır. Bu sorulara ENM200 stajı için buraya tıklayarak, ENM300 stajı için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
  6. Stajın Bölüm Staj Komisyonu'na sunumu. Staj defterinizi burada ilan edilen tarih aralığında online olarak (Ms Word dosyası) aşağıda belirtilecek olan adrese yüklemeniz gereklidir. Buna ek olarak burada ilan edilen tarih aralığında onaylanmış staj defterinizi Bölüm Staj Komisyonu'na teslim etmeniz gereklidir. İlgili tarihler dışında yapılacak olan teslimlerde öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır.
  7. Staj sonuçlarının duyurulması. Staj defterlerini zamanında teslim eden, firmaları koşulları sağlayan ve staj defterleri değerlendirme sonucunda başarılı bulunan öğrencilerimiz için staj sonuçları burada duyurulacaktır.

Güncel Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Figen ANTMEN, Komisyon Başkanı, 2074-124, fantmen@cu.edu.tr
Uzm. Demet TOPAKTAŞ, Komisyon Üyesi, 2074-126, dtopaktas@cu.edu.tr

Staj ile ilgili sorularınız için e-posta ve dahili telefonlar üzerinden ulaşmayı deneyiniz. Staj komisyonunun sorularınızı yanıtlamasının ya da evrağınızı imzalamasının zaman alabileceğini göz önüne alarak zaman planlamanızı yapınız.

Staj için önemli tarihler

Staj defterinin onaylanmış olarak bölüme teslim edilmesi için son tarih: 16.10.2019

Staj defteri teslimi için web sayfası

Daha sonra güncellenecektir.

Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 2914