Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Mimarlık Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Dış İlişkiler | Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Eğitim-Öğretim Personel Öğrenci Linkler İletişim  
 
  Lisans
  Yüksek Lisans
  Doktora
  Değişim Programları

> Eğitim-Öğretim  >  Doktora        
    Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Bu programın genel amacı endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında araştırmalar yapmak ve öğrencileri daha ileri dereceler için güçlü bir analitik altyapı ile donatmaktır. Programın araştırma alanları uygulamalı yöneylem araştırması, üretim yönetimi, bilgi yönetimi, kalite mühendisliği ve sağlık sistemleridir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisliği(Doktora) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, doktora düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Fen Bilimleri Enstitüsü sayfalarını inceleyiniz.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Bu programda endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere teorik ve uygulamalı bir eğitim verilmekedir. Öğrenci profili özel ve kamu sektörlerinde çalışan veya akademik kariyer düşünen endüstri mühendisi ve ilgili mühendislik/fen branşlarından oluşmaktadır. Programdaki dersler uygulamalı yöneylem araştırması, üretim yönetimi, bilgi yönetimi, kalite mühendisliği, sağlık sistemleri ve ergonomi konularını içermektedir. Derslerin yanında, Bir yıl süren tez çalışmasında öğrencilerden teorik ve/veya uygulamalı bir konuda özgün bir çalışma yapmaları ve jüri önünde başarıyla savunmaları beklenmektedir. 


Mezunların Mesleki Profilleri : Program mezunları farklı disiplinleri içeren bir müfredat ile mezun olurlar. Kamu kurumlarında, tüm özel sektör firmalarında, üniversitelerde ve diğer araştırma kurumlarında mezunlar kariyer imkanlarına sahiptir. Mezunlar kuruluşlarda üretim planlama, kalite yönetimi, süreç iyileştirme, bilgi sistemleri, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi v.b. birimlerde çalışabilmektedir. Ayrıca, önemli sayıda mezun danışmanlık, akademik ve ar-ge kurumlarında çalışmayı tercih etmektedir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora sonrası araştırma programlarında yer alabilirler.

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve doktora düzeyinde en az altmış (60) AKTS ders dönemi, yüz yirmi ile yüz seksen arası (120-180) AKTS tez dönemi tamamlayarak en az 3.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. RIZVAN EROL  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 3274