Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Mimarlık Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Dış İlişkiler | Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Eğitim-Öğretim Personel Öğrenci Linkler İletişim  
 
  Temel Öğrenme Kazanımları
  Ders Planı
  Ders İçerikleri

> Eğitim-Öğretim  >  Lisans        

     Program Bilgileri

Program Hakkında Bilgi : Endüstri Mühendisliği programı 4 yıllık lisans düzeyinde bir mühendislik programıdır. Programa 1992 yılından bu yana öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencilere teorik eğitime ek olarak araştırma ve uygulamaya dayalı çok disiplinli bir eğitim verilmektedir. Öğrenciler kamu ve özel sektör kuruluşlarında 30 günlük iki yaz stajını eğitim programının bir parçası olarak yapmaktadır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 


Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 


Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Bu program, hizmet ve/veya ürün üreten tüm kuruluşların verimlilik, kalite ve rekabet güçlerini iyileştirmeyi temel amaç edinmiş mühendisler yetiştirmeyi amaçlar. Analitik düşünen, mesleki ve bireysel gelişime önem veren, sistem yaklaşımını benimsemiş, takım çalışmasına yatkın, insiyatif kullanarak problemleri çözebilen ve vizyon sahibi endüstri mühendisi profili programın hedefidir. Programda farklı disiplinlerden çok yönlü, uygulamalı ve araştırmaya dayalı bir eğitim verilmektedir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Program mezunları farklı disiplinleri içeren bir müfredat ile mezun olurlar. Kamu kurumlarında ve tüm özel sektör firmalarında mezunlar kariyer imkanlarına sahiptir. Endüstri mühendisleri kuruluşlarda üretim planlama, kalite yönetimi, süreç iyileştirme, bilgi sistemleri, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi v.b. birimlerde çalışabilmektedir. Ayrıca, önemli sayıda endüstri mühendisi danışmanlık, akademik ve ar-ge kurumlarında çalışmayı tercih etmektedir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Güncel ders programı için duyuruları takip edebilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 


Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Ali KOKANGÜL 


Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 10272