Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Mimarlık Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Dış İlişkiler | Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Eğitim-Öğretim Personel Öğrenci Linkler İletişim  
 
  Tanıtım
  Laboratuvarlar

> Bölüm Hakkında  >  Tanıtım        
Başlık

GENEL BİLGİLER        

Endüstri Mühendisliği(EM), insan, makina, malzeme ve teknolojiden oluşan günümüzün modern üretim sistemlerinin en verimli şekilde çalışması için gerekli sistem tasarımı, planlaması, yönetimi ve kontrolü faaliyetlerini içeren mühendislik dalıdır.

EM Mesleğinin Temel Karakteristikleri:

 • Disiplinler arası eğitim (mühendislik, ekonomi, işletme ve sosyal bilimler)
 • Geniş çalışma alanı (özel, kamu, hizmet sektörü)
 • İşletmelerde yönetim kademelerine yükselebilme
 • Liderlik ve takım çalışmasına yatkınlık
 • Problem çözme yetenekleri, sistem yaklaşımı
 • Problemlere çok yönlü bakabilme

Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Amacı

Endüstri Mühendisliği Bölümü, hizmet ve/veya ürün üreten tüm kuruluşların verimlilik, kalite ve rekabet güçlerini iyileştirmeyi temel amaç edinmiş mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Hedefleri

Endüstri Mühendisliği Bölümünün hedefleri ise; Analitik düşünen, mesleki ve bireysel gelişime önem veren, sistem yaklaşımını benimsemiş, takım çalışmasına yatkın, insiyatif kullanarak problemleri çözebilen ve vizyon sahibi endüstri mühendisi profili oluşturmak, Lisan ve Lisansüstü düzeylerde Üniversite Sanayi işbirliğini de gözeterek kaliteli Endüstri Mühendisliği eğitimi vermek, Bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve araştırma temelini sağlamak olarak tanımlanmıştır.

 

Kuruluş Yılı

1992

Eğitime Başlama Yılı

1993

İlk Mezuniyet Yılı

1997

Eğitim Programları

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora

Lisans programında öğretim dili Türkçe'dir. Dört yıllık bir süreyi kapsayan lisans eğitiminde; ilk üç yarıyılda Temel Mühendislik ve Fen Bilimleri, ikinci üç yarıyılda Temel Endüstri Mühendisliği, İktisat ve İşletme Bilimleri, son iki yarıyılda ise Uygulamalı Endüstri Mühendisliği dersleri yer almaktadır. Öğrenciler son yarı yılda Adana Sanayi Odası işbirliğiyle uygulamaya geçen "Uygulamalı Mühendislik Eğitimi" kapsamında haftanın belirli günlerini Adana Sanayi Odası'na bağlı olan firmalarda geçirmektedir.

Sayılarla Endüstri Mühendisliği Bölümü

Akademik Kadro

9 Öğretim Üyesi

1 Öğretim Görevlisi

9 Araştırma Görevlisi 

2 Uzman

Öğrenci Kontenjanı

55

Lisans Öğrenci Sayısı

230

Y. Lisans Öğrenci Sayısı

59

Doktora Öğrenci Sayısı

26

Bölüm mezunları çok farklı sektörlerde ülkemizin önemli özel ve kamu kuruluşlarında başarıyla çalışmaktadırlar. Ayrıca, bölüm mezunları arasında yurtdışında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi yapanların sayısı artmaktadır.

Kariyer İmkanları

 • Özel sektör (imalat, tekstil, otomotiv, elektronik, kimya, inşaat ve diğerleri)
 • Hizmet sektörü (finans, sigorta, sağlık, iletişim)
 • Kamu sektörü (DPT, TSK, Bakanlıklar, KİT’ler)
 • Araştırma kurumları (Üniversiteler, TÜBİTAK, Araştırma Enstitüleri)

Çalışma Alanları

 • Satış tahminleri, Üretim planlama, Stok kontrol, Kalite yönetimi, Bakım planlama
 • Performans ve Verimlilik Yönetimi
 • Üretim ve yönetim bilgi sistemleri
 • Ürün geliştirme, CAD/CAM, CIM sistemleri, Proses planlama
 • Malzeme akışı, Tesis yerleşimi, Otomasyon, Robotlar, İş yeri tasarımı
 • İnsan kaynakları yönetimi, İş değerlendirme
 • Maliyet analizleri, yatırım planlama ve fizibilite


Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 6817